Новини за мярка 4.1

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ цели повишаване на конкурентоспособността на земеделието в България. Допустими кандидати са земеделски стопани, групи производители и организации за производители, както и юридически лица. По тази мярка недопустими за подпомагане са тютюн, риба и аквакултури. Ще откриете актуалните новини за мярка 4.1 долу:
Следваща >>