• Филип Харманджиев
  Филип Харманджиев
  Филип Харманджиев, собственик на винарна Дамяница и Чифлик Ливади.
 • Мирослав Найденов
  Мирослав Найденов
  От 27 юли 2009 г. до 13 март 2013 г. Д-р Мирослав Найденов е министър на земеделието и храните в 87-ото правителство на Република България.
 • Цвятко Александров
  Цвятко Александров
  Доц. д-р Цвятко Александров е заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресор дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ при ЦУ на БАБХ
 • Деан Тодоров
  Деан Тодоров
  Деан Тодоров е председател на Асоциацията за развъждане на млечни породи кози в България и съпредседател в Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). 
 • Янко Иванов
  Янко Иванов
  Доц. д-р Янко Иванов е заместник-министър на Министерство на земеделието храните и горите.
Следваща >>