• Стоян Чуканов
    Стоян Чуканов
    Стоян Чуканов е председател на Управителния съвет на Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България.
Следваща >>