Актуално за Институт по Лозарство и Винарство – Плевен