Актуално за Институт по Зеленчукови Култури Марица – Пловдив