Актуално за Георги Тахов - служебен министър на земеделието