Срещате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2024 за директни плащания?

Резултати