Животновъди, за какво ще похарчите парите от извънредната помощ?

 • Да осигуря фуражи за животните.
  54%
 • Да модернизирам стопанството.
  3%
 • Да обновя автопарка.
  3%
 • Да увелича стадото.
  2%
 • Да платя режийни разходи.
  3%
 • Да покрия кредити и задължения.
  28%
 • Друго.
  2%