Животновъди, успяхте ли да докажете реализация?

 • Да, производството ми лесно покрива минималните изисквания.
  21%
 • Да, въпреки че пандемията ограничи пазарите.
  8%
 • Да, въпреки че сушата затрудни изхранването на животните.
  35%
 • Не, сроковете бяха кратки.
  3%
 • Не, годината беше форсмажорна и количествата бяха непосилни.
  17%
 • Не, не кандидатствам по тези схеми за обвързана подкрепа.
  13%