Удовлетворяват ли ви предложените ставки по мярка COVID-19?

 • Да, субсидиите ще компенсират разходите и свитите пазари.
  9%
 • Да, но средствата няма да бъдат изплатени навреме.
  6%
 • Да, но не трябва да се изключва възможността за de minimis.
  21%
 • Не, подпомагането не е достатъчно.
  25%
 • Не, липсва равнопоставеност в разпределянето на средствата по сектори.
  19%
 • Не, аз няма да попадна в обхвата на това подпомагане.
  11%
 • Не мога да преценя.
  6%