Срещате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2024 за директни плащания?

 • Да, търся помощ от колеги, от консултанти и/или НССЗ
  36%
 • Да, разчитам на разяснения от държавната администрация.
  24%
 • Да, публикуването на наръчника и важни нормативни актове се забави.
  25%
 • Не, информационната кампания на министерството внесе яснота.
  1%
 • Не, имам опит в работата с документи и се ориентирам в движение.
  7%
 • Не, разчитам на своевременна информация от медиите.
  2%
 • Не мога да преценя.
  2%