Притеснява ли Ви амбицията на ЕС да „позелени“ агросектора?

 • Да, поставените задължителни цели са твърде високи.
  11%
 • Да, изискванията са непосилни и ще обрекат ферми на фалит.
  33%
 • Да, продоволствената сигурност е под риск и вносът ще се засили.
  9%
 • Не, трябва да щадим здравето и околната среда.
  8%
 • Не, но МЗХГ трябва да предложи лесни за изпълнение екосхеми.
  11%
 • Не, но е нужно адекватно финансово подпомагане.
  20%
 • Не мога да преценя.
  5%