Получихте ли своите субсидии по мярка 11?

 • Да, още с първото плащане на мярката.
  24%
 • Да, но на второто плащане след корекции в биорегистъра.
  3%
 • Да, но частично заради грешки в системата не по моя вина.
  8%
 • Не, все още чакам плащане и ще обжалвам.
  34%
 • Не, все още чакам плащане, но няма да обжалвам.
  3%
 • Не, защото не съм биопроизводител.
  26%