Одобрявате ли предложения данък за едрите земевладелци?

 • Не, промените в закона са дискриминационни и нарушават правото за собственост.
  12%
 • Не, земевладелците и сега плащат достатъчно налози и такси.
  7%
 • Не, данъкът ще доведе до повишаване на арендата и ще удари малките фермери.
  10%
 • Да, в държавната хазна ще се влеят милиони левове.
  29%
 • Да, но трябва да има данък за всички собственици на земя.
  19%
 • Да, но не трябва да се работи на парче, а да се приеме новият Закон за земята.
  15%
 • Не мога да преценя.
  4%