Очаквате ли загуби заради коронавируса?

 • Да, ще има отлив на клиенти, трудно ще намирам пазар
  49%
 • Да, администрацията е затруднена и подпомагането ще се забави
  10%
 • Да, ще имам проблем с вноса на препарати, торове, резервни части
  13%
 • Не, търсенето на храни на пазара вече нарасна
  6%
 • Не, държавата взема мерки и скоро заплахата ще премине
  7%
 • Не, извънредната ситуация не влияе върху стопанството ми
  5%
 • Не мога да преценя
  6%