Очаквате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащания?

 • Да, ще се информирам от медиите.
  11%
 • Да, ще търся помощ от колеги.
  14%
 • Да, ще разчитам на разяснения от държавната администрация.
  43%
 • Не, информационната кампания на министерството внесе яснота.
  2%
 • Не, имам опит в работата с документи и ще се ориентирам в движение.
  6%
 • Не, дори планирам да приключа заявлението си по електронен път.
  3%
 • Още е рано да се каже.
  18%