Нуждае ли се новата ОСП от преходен период?

 • Да, определено
  42%
 • Не, няма нужда
  24%
 • Да, политиката няма да работи пълноценно без преходен период
  4%
 • Не, това ще стопира субсидиите
  19%
 • Не мога да преценя
  8%