Какви са средните Ви добиви от слънчоглед за 2021 г.?

 • До 150 кг/дка
  24%
 • Над 150 до 200 кг/дка
  14%
 • Над 200 до 250 кг/дка
  17%
 • Над 250 до 300 кг/дка
  18%
 • Над 300 до 350 кг/дка
  11%
 • Над 350 до 400 кг/дка
  5%
 • Над 400 кг/дка
  13%