Какви са средните Ви добиви от пшеница за 2020 г.?

 • До 200 кг/дка
  32%
 • Над 200 кг/дка до 300 кг/дка
  17%
 • Над 300 кг/дка до 400 кг/дка
  13%
 • Над 400 кг/дка до 500 кг/дка
  12%
 • Над 500 до 600 кг/дка
  10%
 • Над 600 кг/дка до 700 кг/дка
  4%
 • Над 700 кг/дка
  10%