Как да се променят правилата за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци?

 • Субсидиите да са обвързани с минимален добив от декар.
  13%
 • Да се изисква не само доказване на добив, а и на минимален финансов приход.
  22%
 • Времето за проверки да е по-добре съобразено с вегетацията на отделните култури.
  8%
 • Проверяващите да имат по-добри познания за земеделската дейност.
  7%
 • Да се намалят субективните физически проверки за сметка на самолетното и сателитното заснемане.
  7%
 • Да има таван на площите за подпомагане.
  31%
 • Няма нужда от промяна.
  8%