Как да се плаща обвързаната подкрепа в новата ОСП?

 • На същия принцип както досега.
  17%
 • По същата методология, но със завишени обеми за реализация.
  8%
 • Както досега, но във форсмажорни години да се занижат изискваните количества.
  22%
 • Помощта да се отпуска на всички регистрирани стопани без доказване на реализация.
  28%
 • Обвързаната подкрепа да отпадне за всички сектори.
  11%
 • Не съм допустим кандидат по тези схеми.
  11%