Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

 • Да, за всички мерки и схеми на подпомагане.
  83%
 • Да, но само за някои приоритетни сектори.
  7%
 • Да, но временно, докато продължава войната и високата инфлация.
  1%
 • Не, плащането на данък печалба върху субсидиите не е проблем за мен.
  3%
 • Не, но трябва да се намали процентът на данъчно облагане.
  0%
 • Не, но са нужни други данъчни облекчения и компенсации.
  1%
 • Не получавам субсидии.
  2%