Основателни ли са исканията на бранша за увеличаване на кризисното подпомагане?

Резултати