Нужно ли е фермерите да доказват разходи за получаване на COVID помощта?

Резултати