Ако вие решавахте, за какво бихте дали най-много пари по „Плана за възстановяване“?

Резултати