Българското родопско говедо е представител на дребните млечни породи. Известно е с това, че е с най-висока относителна млечност и е с най-висока концентрация на млякото. Характеризира се още с висока плодовитост и продължителност на използване. Отлично се адаптира и е с изключително висока екологична пластичност. 

Породата е създадена чрез кръстосване на Родопско късорого говедо с Местно сиво, Софийско кафяво, Обирентал и др., а впоследствие с породата Джерсей. 

Основният ареал на Българското родопско говедо са Родопите. 

Млечна продуктивност
Продължителност на лактацията - 278 дни
Масленост на млякото – 5,12%
Съдържание на протеин в млякото – 3,71%

Месодайна продуктивност 
Среден дневен прираст на бичетата 4-12-месечна възраст – 0,881 кг 

Репродукция 
Полова зрялост – 9-10 месеца
Стопанска зрялост – 18,9 месеца
Продължителност на използване – 10-15 години 

Развъдна асоциация
Асоциация за развъждане на Българско родопско говедо и Джерсея