Тази година сеитбата на есенниците масово се забави, а засетите площи намаляват спрямо миналогодишните. На този фон последните резултати продължават да отчитат спад в добива от пролетниците. Какво показват данните от износа и какви за пазарните цени в зърнения сектор, проследяваме в последния оперативен анализ от 12 ноември на земеделското министерсто.

Цената на слънчогледа чупи рекорди за година

От тази кампания до момента засетите площи с пшеница, ечемик, маслодайна рапица и ръж са в рамките на 0,4% - 15,2% по-малко на годишна база. Ръст има единствено при третикалето – с 12,5%. 

Около 99% е приключила жътвата на слънчогледа и на царевицата за зърно. Статистиката показва, че прибраните количества са с 3,9% и 10,2% под отчетените по същото време на 2019 г.

По-големият размер реколтирани площи частично компенсира негативния ефект от понижените средни добиви, е направеният извод в анализа.

Към 11 ноември при пазарните цени в сектора се отчита ръст. Средните изкупни цени на слънчоглед, царевица и пшеница (хлебна и фуражна) са в рамките на 0,2% - 1,7% над нивата от предходната седмица, а тази на ечемика остава без промяна. 

Пшеницата се е търгувала средно на 308 лв./тон без ДДС, което е почти 20% ръст на годишна база, а за царевицата той е най-висок – 43,2%.

Статистиката от износа за тази пазарна година посочва голям спад при пшеницата и ръст при царевицата.

Общият износ на пшеница през Пристанище Варна1 до средата на ноември 2020 г. (включващ 7,7 хил. тона за последната седмица) се свива с 54,4% на годишна база. 

Независимо от наблюдавания застой за поредна седмица, експортът на ечемик през порта е малко над миналогодишния – с 1,8%. Все още не са преминавали количества рапица от новата реколта. Общо за периода от началото на текущия пазарен сезон до момента, износът на царевица през порта надхвърля с 23,7% миналогодишния, докато този на слънчоглед спада почти наполовина.