Тази година реколтата от есенниците е по-слаба от миналогодишната. При 95% ожъната пшеница в страната са събрани малко над 6 млн. тона, което е спад с над 4% на годишна база. За анализаторите разликата обаче не е притеснителна, защото през 2021 г. реколтата беше много добра, което се случва през няколко стопански години.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Според агростатистиката на Министерството на земеделието (МЗм) производството на пшеница, лимец и спелта миналата година е 7 119 хил. тона, което е с 51% повече от реколта `2020. Отчетеният среден добив е бил малко над 590 кг/дка, а този сезон се очертава да бъде около 525 кг/дка. 

Реколтираните площи със зърнено житни култури през 2021 г. са 1 956 хил. ха., а с маслодайни - 975 хил. ха. Производството на слънчоглед миналата година възлиза на 1 989 хил. тона, което е с 16% повече от реколта `2020 при отчетен среден добив от 2 378 кг/ха за реколта `2021. 

В графиките с данни от 2017 г. до 2021 г. включително са видни измененията в добитите количества и в средните добиви на основните зърнено-житни култури. Пшеницата през 2021 г. е най-много, като през 2017 г. и 2019 г. надвишава 6 млн. тона. Под 5 млн. тона от културата са добити само през 2020 г.

Царевицата за зърно пък отбелязва спад след пик през 2019 г. Тази година засетите площи отново са по-малко спрямо миналогодишните с над 8% по последни данни. Средните добиви от културата също намаляват през последните три жътви спрямо тази през 2018 г., когато доближават близо 800 кг/дка.

Производството на царевица за силаж, зелен фураж и енергийни цели миналата година възлиза на 576 хил. ха, което е с 10% по-малко от реколта `2020.

Слънчогледът миналия сезон достига пикови стойности по реколтирани площи, но средният добив пада спрямо 2020 г. на 237 кг/дка. Тази година засетите площи с културата са повече с почти 9% на годишна база и достигат 913 752 ха.