Обясняват на фермери как да произведат овощен посадъчен материал и как се извършва облагородяването на спяща пъпка. Семинар по темата ще се проведе в село Хан Крум, Шуменско на 28 август.
 
 
Демонстрационната среща се организира от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Селскостопанска академия (ССА - опитна станция по земеделие - Хан Крум).
 
На семинара доц. д-р Майя Мутафчиева, Опитна станция по земеделие - Хан Крум ще запознае присъстващите с производството на овощен посадъчен материал, методите на присаждане, както и ще направи и демонстрация на практическо приложение на присаждането на спяща пъпка.
 
Експертите от ТОО на НССЗ в гр. Шумен ще представят възможностите за подпомагане на земеделски стопанства от сектор „Овощарство“ по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
П Р О Г Р А М А:
9.45 – 10.00 Регистрация на участниците 
10.00 – 11.30 Производство на овощен посадъчен материал. Методи на присаждане – теоретична част 
Лектор: Доц. д-р Майя Мутафчиева, Опитна станция по земеделие - Хан Крум
11.30 – 13.00 Практическо приложение на присаждането на спяща пъпка – демонстрация в Опитната станция по земеделие - Хан Крум 
Лектор: Доц. д-р Майя Мутафчиева, Опитна станция по земеделие - Хан Крум 
13.00 – 14.00 Възможности за подпомагане на земеделски стопанства от сектор „Овощарство“ по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
Лектор: Експерти от ТОО - Шумен на НССЗ 
14.00 Дискусия и закриване на семинара
 
Семинарът е безплатен за всички и ще се проведе в с. Хан Крум, обл. Шумен, ул. “Преслав“ № 1А, сградата на Опитна станция по земеделие - Хан Крум.