Значителен ръст бележи износът на пшеница през Пристанище Варна от началото на маркетинговата година спрямо година по-рано. По оперативни данни на МЗХ през периода 01 юли 2015 г. – 31 януари 2016 г. през Пристанище Варна са изнесени общо 1 288 хил. тона пшеница (54,3 хил. тона през последната седмица). Това е с 64,6% повече спрямо същия период на предходната маркетингова година. 
 
От друга страна, от оперативните данни става ясно, че износът на ечемик и рапица през порта изостава съответно с около 29% и 44% на годишна база.

От началото на настоящата маркетингова година досега през Пристанище Бургас са експортирани едва 6 хил. тона пшеница и 3,2 хил. тона ечемик, а износ на рапица все още не е реализиран.