Крайно време е да се облекчат процедурите за директни продажби от фермите. За това настояха животновъди във Велико Търново по време на информационна среща с екип на земеделското министерство за Кампания 2024.

Красимир Кирилов, който отглежда овце и крави в село Шереметя, е категоричен:

Когато ни разрешите да си продаваме продукцията от фермите, тогава ще сме добре. Но ние трябва да отговаряме на хиляди изисквания. Фермер с 50 овце трябва да отговори на изискванията на преработвателно предприятие”.

Стоян Христов, животновъд във великотърновското село Плаково произвежда телета. Казва, че в района хората го познават и искат да купуват истинско месо от пасището или от фермата. За да се случи това обаче, той трябва да покрие високи изисквания, непосилни за стопанство като неговото. 

“Ние сме поставени в ситуация, в която идват хора, които работят за големите месокомбинати и започват да ни извиват ръцете - вие няма къде да ги гледате тези животни, нямате пътен лист, тези телета са слаби и ги купуват за жълти стотинки”, каза той.

Директорът на Дирекция "Животновъдство" в земеделското министерство Деница Динчева обясни:

Има разписано законодателство с облекчени изисквания относно изграждането на кланични пунктове и малки мандри към фермите. В годините назад бяха разработени и две държавни помощи  - за минимандри и кланици към фермите. Те обаче бяха спрени поради липсата на какъвто и да било интерес от страна на животновъдите”. 

Дори тези минимални изисквания са неизпълними, възрази Стоян Христов. Затова се стига до ситуация, в която притиснати от обстоятелствата, животновъдите нямат друг избор освен да продадат животните. 

“За нас се губи удоволствието от работата, губи се и уважението към труда”, казва фермерът и допълва, че “единственото работещо нещо, което се случи за българските животновъди в последните 10 години, беше заповедта, която в екстремна ситуация (по времето на COVID-19), разреши клането и продажбата на животни директно от фермата. Тогава условията, на които трябваше да отговаряме, бяха елементарни”.

Стоян Христов сподели и своето виждане по какъв начин могат да се опростят условията за директни продажби от фермите, така че все пак процесът да се контролира от институциите и да се гарантира качеството на продукцията: 

“Нека Наредбата да каже: За всяко заклано теле, продадено на Иван, ще занесеш проба на ветеринарния лекар от жлъчката, проба от гръбначния мозък в БАБХ и това е! Аз лично искам през есента, когато прибера животните от пашата, да заколя едно теле на Красимир, или на Иван. И когато дойда във Фонда, да кажа: Тази година съм продал 30 телета и съм спечелил 20 000 лв., които подлежат на облагане от държавата с данък. Аз искам да платя своя данък. Но в момента тази възможност ми се отнема, защото съм задължен да продам или на месопреработвател или на едни изкуствено създадени депа, които само документално поемат нашата стока, за да замине тя някъде, неизвестно къде”.