CAP4US

До 31 май т. г. стопаните, които не са успели да подадат заявления по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период” ще могат да направят това в рамките на втория, допълнителен прием, съобщават от ДФ “Земеделие”. 

Изплащането на средствата ще е до 17 юни 2024 г. 

Допълнителният прием бе отворен от ДФ "Земеделие" след изпратено писмо от страна на Добруджанския овощарски съюз, чрез което от бранша сигнализираха, че част от земеделските производители не могат да отчетат зимните пръскания, тъй като нямат възможност за закупуване на продуктите за растителна защита, допустими по схемата, в срока, определен в приетите указания. 

От Съюза на Дунавските овощари също сигнализираха за подобен проблем

“Има много членове на Съюза на Дунавските овощари, които заради забавянето на изплащането на обвързаната подкрепа и на помощта заради войната в Украйна не са успели да си платят фактурите за препаратите за зимните пръскания и задълженията към НАП, за да отчетат документите.”, коментира за Агри.БГ Николай Колев от Съюза на Дунавските овощари. По думите на овощаря около 10% от стопаните, които членуват в сдружението, ще се възползват от втория отворен прием по помощта за зимните пръскания. 

 


По схемата за държавна помощ бе открит прием на заявления за подпомагане в периода от 19 февруари до 30 април 2024 г. Срокът за изплащане на средствата е до 31 май 2024 г. С оглед на това, че в определения срок за прием и отчитане на документите, голяма част от земеделските стопани са успели да подадат заявление и да отчетат направените разходи, на тях ще бъде извършено плащане в рамките на предварително обявения срок до края на месец май.

Утвърденият бюджет за 2024 г. по схемата за държавна помощ е до 10 000 000 лв. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US