Да се намали административната тежест, да се опростят екосхемите и да се направи „ремонт” на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023-2027 г. – за това ще работят от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Вече изминахме един цялостен цикъл на Стратегическия план. Видя се, че е труден за изпълнение. Необходима е промяна, за да се облекчи работата на българския земеделски производител”, каза пред Агри.бг председателят на Управителния съвет на НАЗ Илия Проданов.

Той допълни, че на първо място трябва да се намали броят на екосхемите

Почти няма държава в Европа, в която да има толкова много екосхеми. Вторият показател, който трябва да се промени, е изчистването на административните срокове и уеднаквяването им, за да може един земеделски производител да има нормални условия за работа. Третото важно изискване е автоматизацията на данните. Не може едни и същи данни да описваме в различни дневници и качваме в различни електронни системи.

В момента имаме стопани, които не са си получили средствата заради глупави технически грешки – неприключен файл или други. Ако системата на държавата работеше по нормален начин, тези грешки можеше да се избнегнат и хората да си получат парите. Ние сме земеделски стопани, нашата работа е да произвеждаме храна, а не да бъдем чертожници. А да не забравяме, че тук говорим за компенсаторни средства”, подчерта Проданов.

Той допълни, че има сформирана работна група към асоциацията, която анализира слабите места в работата на екосхемите и обобщава предложенията за подобряване на условията за работа в унисон с европейското и българско законодателство. 

„Промените в Стратегическия план се случват през Комитета по наблюдение. На тези заседания трябва да има ясни и конкретни идеи и предложения за промяна. Миналата година правихме промени в Стратегическия план и успяхме да постигнем успех по отношение на ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8. Ако миналата година фокусът беше по задължителните стандарти, то тази година определено ще бъдат екосхемите и интервенциите по Втори стълб”, обясни още Проданов.

Той допълни, че разговори за предложенията за промяна на Стратегическия план са водени със служебния министър Георги Тахов. До месец предстои екипът от експерти на НАЗ да излезе с анализа си за работата на екосхемите и с предложения за тяхното опростяване. След това те ще бъдат внесени в Комитета по наблюдение и ще се обсъдят с бранша и представителите на Министерството на земеделието и храните, за да бъдат внесени в ЕК до края на годината.