На 21 януари се състоя онлайн Съвет по животновъдство, на който се разбра, че земеделското министерство готви нов de minimis за животновъди заради COVID-19. Първата реакция след заседанието дойде от НОКА с настояване за вдигане на досегашните ставки. Няколко дни по-късно пък други няколко организации излязоха с декларация до премиера и министъра на земеделието.

Животновъди, очаквайте de minimis

Молбата е подписана от 17 браншови и развъдни организации в животновъдството, които призовават за максимално възползване от всички възможности за субсидиране, които се предоставят от Европейската комисия (ЕК), както за производителите на първични продукти, така и за предприятията за преработка и търговия с храни.

По думите им има ферми, които са на ръба на оцеляването, тъй като разходите непрекъснато се увеличават – фуражите поскъпнаха, изкупната цена на суровото мляко започна да се понижава, повишиха се разходите за предпазни средства и препарати за дезинфекция, плащат се заплати и осигуровки на работния персонал, данъчни задължения и др.

Тук е моментът, в който браншовиците отново повдигат въпроса за временните мерки за държавна помощ в подкрепа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, които ЕК прие още от началото на кризата. И припомнят, че тази специфична за селскостопанския сектор подкрепа, която може да бъде отпусната без предварително одобрение от Брюксел, се изразява в: 

Максимална помощ от 100 000 евро на ферма и 800 000 евро на фирмите за преработка и търговия с храни, които могат да бъдат допълнени с de minimis. Общата национална помощ на ферма е до 120 000 евро (или 125 000 евро), тъй като таванът беше увеличен от 20 000 на 25 000 евро. 

Според животновъдните организации тази стъпка на ЕК е много добра, но е крайно недостатъчна особено за по-едри ферми с повече от един вид и по-голям брой животни, тъй като до момента те са усвоили лимита. Ето защо браншовиците предлагат в зависимост от броя на притежаваните животни в стопанството и извършване на нужните изчисления сумата да се отпусне отново през 2021 г. 

Под декларацията своя подпис са поставили:

1.    Обединени български животновъди с председател Бойко Синапов;
2.    Национален съюз на говедовъдите в България с председател Димитър Зоров;
3. Асоциация за развъждане на Българска млечна порода овце с председател проф. Георги Димов;
4. Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски цигай овце и Каракачански кон – Смолян с председател доц. д-р Цонка Оджакова;
5. Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България с председател доц. д-р Андрея Колев;
6. „Земеделски стопани“ с председател Юлия Коюнджийска;
7. „Старият Балкан“ с председател Дарина Шишкова;
8. Асоциация на животновъдите в региона Странджа-Сакар с председател Христо Николов;
9. Развъдна организация за автохтонни породи овце в България с председател Дарина Шишкова;
10. Организация на развъдчиците на автохтонни породи овце в България – Калофер с председател Румен Стоянов;
11.Асоциация на биволовъдите в България с председател Мария Степанчева;
12. Асоциация на млекопреработвателите с председател Димитър Зоров;
13. Българска национална организация на зооинжинерите за развъждане на породите селскостопански животни с председател Бойко Синапов;
14. Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България с председател Стоян Чуканов;
15. Съюз на животновъдите в България с председател Иван Чалъков;
16. Асоциация за развъждане на цигайски и местни породи овце с председател Иван Цочев;
17. Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце с председател Димитър Добрев.