Да отпадне модулираната ставка по обвързаната подкрепа за животновъдите в новия програмен период след 2023 г., искат асоциации от сектора.

Опитите да се сложи ред в пасищата продължават

Това свое предложение 21 организации са изпратили до Министерството на земеделието и парламентарните комисии по земеделие и по труда. Затова те настояват пряко да участват в изготвянето на нормативната уредба по двата стълба на ОСП.

В предварителните дебати по схемите и мерките за животновъдите земеделското министерство отново залага на модулна ставка, която беше прилагана през последните две години заради намаления и остатъчен бюджет.

„За новия програмен период не виждаме смисъл от модулирана ставка, тъй като бюджетът няма да бъде разходван през първите две-три години, а с правилни разчети може да удовлетвори животновъдния бранш“, категорични са браншовиците. 

Техните мотиви са, че най-много мляко в страната се произвежда от големите ферми, като при тях разходите за животните са по-високи – увеличена и богата на протеини дажба, сексирана семенна течност, непрекъснат цикъл на производство. Това според тях са аргументи, които са достатъчни да отпадне модулираната ставка и помощта за животновъдите да бъде изравнена. 

Предвид тежкия денонощен труд и липсата на работна ръка браншът настоява също да бъде разработена програма към Бюрата по труда подобно на програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост“. През нея да минават търсещи работа хора, като бъдат удовлетворявани с високо заплащане и добро подпомагане на сектора.

Асоциациите предлагат още фалитите на фермерите като физически лица да бъдат законово регламентирани. Към момента при фалит те отговарят с цялото си имущество, дори и наследниците им. 

Не на последно място, браншовите представители настояват трудът на животновъдите да бъде прекатегоризиран и добавен към Първа категория.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg