Всички животновъди, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020, получават кратко съобщение (SMS), обявиха от ДФ “Земеделие“ (ДФЗ).

Масовата регистрация на животновъди по чл. 137 продължава

По този начин от ведомството информират фермерите, че трябва да докажат реализацията на мляко, млечни продукти и животни. От ДФЗ правят важно уточнение, че такова са получили фермерите, подали в заявлението си коректно мобилен телефон за контакти.

Съобщението, което животновъдите получават, е изпратено от телефонен номер 180-080. 

Както от Агри.БГ първи информирахме, имаше оплаквания на редица стопани, че не са разбрали за новите изисквания за доказване на продукция през есента на 2019 г. Добрата новина е, че тази година ръководството на Разплащателната агенция започна кампания по известяване чрез мобилно съобщение

"Предприетата от ръководството на ДФЗ практика да се изпращат на стопаните кратки съобщения цели те да бъдат своевременно информирани за периоди на прием на документи по съответни схеми и мерки, които администрира Фондът", обясняват от ДФЗ.

Произведеното мляко и млечни продукти, както и реализираните на пазара животни се доказват от 5 до 31 октомври 2020 г. 

Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на необходимите документи ТУК. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване. 

Попълненият опис по образец се подава на електронен носител в областните дирекции по земеделие. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си.

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 01.10.2019 г. до 30.09.2020 г., съгласно разпоредбите в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Документи за реализация на мляко и млечни продукти се подават по четири схеми:
  • Схема за обвързано подпомагане на млечни крави – СмлК;
  • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (мляко);
  • Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана реализация);
  • Схема за обвързано подпомагане за биволи – Биволи. Бенефициерите следва да реализират на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти на глава допустимо животно по съответната схема. 

При попълване на документите кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец.

Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми:
  • Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ;
  •  Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо);
  •  Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация).

В зависимост от това, къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци.