„Все още съществуваме. Докато можем, ще бъдем фермери, няма да се откажем. Но сме в голямо неведение!“. Така накратко обобщава ситуацията в животновъдния сектор Златина Георгиева, фермер във варненското село Изворско. В малкото семейно стопанство се отглеждат общо 90 броя говеда за мляко. 

Изкупни цени на млякото

За нуждите на животните ежегодно се наемат пасища от Общинския поземлен фонд. През настоящата година фермата подава документи за 600 дка. Пасищното изхранване обаче не е достатъчно за животните, те трябва да получават и готови смески, които семейството закупува. „Цените на фуражите за изхранване на животните бавно и постепенно се качват. Всяка седмица забелязваме скок с по 1, 2 или 3 стотинки. Последно преди дни стигна 0,60 лв./кг“, обобщава Златина Георгиева и с усмивка добавя, че все още цената на фуражите не се удвоила.

Пред фермерите сериозно стои въпросът с възможността или невъзможността да се докажат количествата мляко. По-слабият млеконадой в някои стопанства е породен от недостатъчното количество и качество на храната. Това в някои ферми вече означава по-малък брой животни, но в други все още запазват броя на говедата в стадата си. Именно затова фермерите очакват с нетърпение подпомагането.

„Субсидиите ще бъдат изплатени на база миналогодишните ставки, но инфлацията ще си каже сумата. Цените на всичко са скочили в пъти. Ако досега сме успявали да покрием със субсидията сериозни пера от бюджета, то сега ще бъде различно“, пресмята фермерката. 

Заради ниската изкупна цена на млякото, преди 4 години Златина и съпругът й Свилен закупуват модулна мандра и оборудване към нея. Започват да произвеждат млечни продукти и да ги реализират на фермерските пазари във Варна и региона. Именно чрез преработка на суровината семейната ферма успява да оцелее. 

Постоянното нарастване на производствените разходи обаче принуждава това лято семейството да инвестира в машина за опаковане, чрез която успяват да смъкнат от себестойността на млякото и да не „пипат“ крайната цена за потребителите. Прясно и кисело мляко, сирене, извара, сметана, кашкавал с различни вкусове – това асортиментът на малката семейна ферма, в която и възрастни, и деца работят от сутрин до мрак.