Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) входира днес искането си за отваряне на втори прием по de minimis за животновъдите. Заедно с това асоциацията настоява и за втори прием по Covid-19.

Производители чакат втори прием по de minimis

De minimis

На 24 август приключи подаването на заявления от пчелари и животновъди по държавната минимална помощ de minimis. Още тогава Агри.БГ писа, че е възможно заради редица казуси с животновъди да бъде отворен допълнителен прием за стопани, които не са успели да кандидатстват.

На 4 септември Държавен фонд “Земеделие” изплати 21 758 786 лв. на 13 065 животновъди по помощта de minimis. Определеният бюджет беше 25 660 000 лв. 

На финансиране подлежаха стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020.

Животновъди и пчелари кандидатстваха по de minimis. Чака се втори прием

 Минималната помощ обаче не получиха стопани, които миналата година са заявили животни по обвързаната подкрепа, но не са могли да докажат продукция. Подпомагане нямаше и за стопани, които миналата година са си купили животни след крайния срок за заявяване за подпомагане.
 
НОКА инициира редица срещи с ресорното ведомство за изчистване на всички казуси. Очаква се вторият прием по de minimis да даде възможност на всички животновъди, които не са получили минималната подкрепа, да се възползват от нея.

Covid-19

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лв. и обхваща сектори „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“. По тази подмярка също имаше казуси още от самото й отваряне. Редица земеделци сигнализираха на Агри.БГ, че не са могли да подадат заявленията си, защото не отговарят на условията.

Вижте изискванията и набора от документи за мярка COVID-19

Един от основните казуси беше свързан с това, че има фермери, които са кандидатствали за директни плащания през 2019 г. и 2020 г., но по различни схеми.

Като например през 2019 г. са заявили животни за преходна национална помощ, а тази година – за обвързано подпомагане. Техните доводи са, че в Наредбата за прилагане на мярката е посочено, че трябва да си кандидатствал за директни плащания и двете години, но не и за какво трябва да са въпросните кандидатствания.

ДФЗ отговаря: Говеда по ПНДЖ1 не се подпомагат по COVID 1

„Ако един земеделски стопанин е кандидатствал по различни схеми, той не е допустим за COVID 1. Идеята е да се докаже, че например миналата година е получил пари за животни, имал е наличен добитък и произведена продукция, но заради COVID-19 тази продукция не е могла да бъде реализирана тази година“, уточниха преди време от ДФЗ за Агри.БГ. Разплащането по извънредните мерки COVID-1 и COVID-2 е предвидено за 16 октомври.

ДФЗ с уточняващи отговори за подмярка COVID 1

Симеон Караколев коментира, че “ще искат отваряне на втори прием по мярка COVID-1 за всички животновъди, които са имали животни през 2019 г., но не са кандидатствали по схеми. Едно от основните условия за допустимост в проведените приеми бе подадено и разплатено по схемите за животни заявление за подпомадане по директни плащания 2019г. Идеята за това условие, съгласувано с браншовите асоциации бе, на база извършените вече проверки, максимални бързо да бъдат разплатени подпомаганията. Останаха обаче много колеги, за които кампанията по директни плащания 2020 е първа година за кандидатстване на бенефициентите, както и такива, които са имали някакви проблеми в Кампания 2019. Това, обаче не ги прави по малко животновъди! Те също преминаха през пандемията Covid-19, а и през сушата, обхванала страната”.

НОКА настоява след като приключат проверките по кампанията по директни плащания да се отворят нови приеми по de minimis за животни, както и по мярка Covid-1 за животновъди, оказали се недопустими по вече проведените приеми.