Цените на телешкото и говеждото месо в страната вероятно са достигнали своя максимум за този период от годината през месец април със средна стойност 4 700 лв./тон кланично тегло.

Животновъдство: Двойно по-големи продажби на български агнета

Отчетни данни за миналия месец все още няма, а тази оценка е на анализаторите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Оперативната статистика за март показва средна цена 4 613 лв./тон кланично тегло на телешкото и говеждото месо, а прогнозата за месец май е за 4 400 лв./тон.

Експертите: „През март цената на едро на говеждото и телешкото месо достигна най-високото си ниво от началото на годината. Увеличението е с 6% спрямо предходния месец и с 21% на годишна база.“

От началото на годината в промишлени условия в България се произвежда повече говеждо и телешко месо в сравнение с 2019 г., когато бяха отчетени едни от най-ниските равнища за последните години. Ако качеството на предлаганото говеждо месо се подобри, цените ще се повишат и ще доближат средноевропейските, коментират икономистите от CAPA.

Цените на едро на свинското месо се задържат високи, като равнището, отчетено през март, превишава с 35% равнището от март 2019 г. 

Цените на свинското месо в България са сред най-високите в ЕС, като причината са случаите на Африканска чума по свинете (АЧС), които имаше от миналата и от началото на новата година. Опасенията за нарушаване на доставките на месо в глобален план водят до поддържане на това положение.

Увеличението при цената на тон кланично тегло на пилешкото месо през март е с 4% на годишна база и с 2% спрямо средната за последните три години.

CAPA: Цената на пилешкото месо също върви нагоре в резултат на високите цени на свинското и на говеждото. 

В краткосрочен план не се очакват съществени колебания на фона на стабилното вътрешно търсене на пилешко месо. Евентуална заплаха пред производството представлява забавената логистика по износа, което може да се отрази най-вече на покрупните производители. 

Изкупните цени на агнешко от кланиците през тази година по оценки на САРА са с около 2% над тези от 2019 г. и са около 5,45 лв./кг. Директно от стопанствата цената бе между 6-7 лв./кг живо тегло. През първото тримесечие на 2020 г. цените на едро на агнешкото и на овчето месо се движат близо и дори малко под нивата от 2019 г., като в европейски план традиционното Великденско търсене тази година бе по-слабо.

Важни събития през април тази година 

Вторият най-голям световен преработвател и търговец на месо, базиран в САЩ - Tyson Foods, обяви, че затваря две от предприятията си за преработка на свинско месо и едно за говеждо с цел ограничаване на разпространението на COVID-19. Това създава сериозни нарушения по веригата на доставки, както по отношение на изкупуването на животни, така и на предлагането на месо в търговската мрежа. Очакваният недостиг ще задържи високи цените при всички видове месо. 

Поддържането на баланса на пазара на месо в ЕС в дългосрочен план е основна цел на оповестената от ЕК мярка за частно складиране на месо от едър рогат добитък, овче и козе месо за период от 90 до 150 дни, която предстои да бъде одобрена. Тази мярка ще задържи цените на месото в близка перспектива и ще гарантира наличности при положение, че проблемите по веригата се усложнят. 

Световно производство и търговия 

Тенденцията на понижение на глобалният индекс на цените на месото продължи и през март, най-вече заради пазарите в Южна Америка и Океания. Индикаторът отбеляза намаление с 0,6% спрямо предходния месец, но стойността му е със 7% над нивото на същия месец през 2019 г. 

Според актуализираната прогноза на USDA през 2020 г. може да се очаква свиване на световното производство на свинско и говеждо месо, съответно със 7,5% и с 1% на годишна база.

Произведеното количество пилешко месо се очаква да се увеличи с 1,5%, повлияно от разширеното производство в Бразилия, САЩ и Китай. 

Вероятно е разпространението на коронавируса COVID-19 да създаде условия за ограничаване на износа на говеждо и пилешко месо в резултат от свиването на глобалното търсене на месо.

Продължаващото и през тази година намаление на производството на свинско месо в Китай ще поддържа силния световен износ, който се очаква да се увеличи с 12% на годишна база. 

Цените на свинското месо в ЕС ще се задържат високи и през пролетта на 2020 г. Повишените ценови нива ще доведат до спад в консумацията с около 0,7 кг на човек от населението и преструктуриране на търсенето в полза на пилешкото месо.