През 2014 г. стопанствата, в които се отглежда едър и дребен рогат добитък и свине, намаляват с 34.0% спрямо отчетените стопанства през 2013 г. до 113.3 хиляди. Това сочат данните на Агростатистиката към Земеделското министерство. Стопанствата, в които се отглеждат до 10 говеда, намаляват с почти 30.0%, а стопанствата с 10 и повече говеда се увеличават с 1.7%. Стопанствата с овце намаляват с 26.6%, а стопанствата с кози – с 36.6%. Само 4.3% от свинете се отглеждат в стопанства с 1-2 животни. В стопанствата с 1 000 и повече свине през 2014 г. се отглеждат 85.6% от свинете. 
 
Броят на животните намалява при почти всички видове спрямо 2013 г. – говедата са 552.8 хил. броя, което е с 4.0% по-малко, овцете са 1 335.3 хил. броя – с 2.5% по-малко (овцете майки намаляват с 3.8% до 1 109 хил. броя). Свинете намаляват с 5.7% до 553.1 хил. броя, но женските свине за разплод над 50 кг се запазват (43.3 хил. броя спрямо 43.5 хил. броя през 2013 г.). Общият брой на козите се увеличава с 1.2%, но козите майки намаляват с 6.9%. 
 
Тенденцията за увеличаване на броя на месодайните крави се запазва и през 2014 г. те са с 23.8% повече, докато овцете майки за производство на месо намаляват с 10.5%. 
 
Произведеното през 2014 г. мляко намалява с 5.7% до 1 231 098 тона. Кравето мляко е 1 102 732 тона, овчето – 74 978 тона, козето – 44 521 тона и 8 867 тона – биволското. През изследвания период от животновъдните стопанства са продадени живи или са заклани около 2.220 млн. броя животни, което е с 5.7% по-малко от предходния период.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!