Производствените цени в животновъдството са се увеличили с 10.9% през третото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на 2016 г., отчете Националният статистически институт (НСИ). 
 
 
За целия сектор на селското стопанство цените на производител за третото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3.6%, като в растениевъдството повишението е по-слабо – 2.3%. Спрямо предходната календарна година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 1.9%, като понижението в растениевъдството е с 3.4%, а в животновъдството се отчита увеличение с 6.8%.
 
Спрямо същото тримесечие на миналата година се наблюдава увеличение в цените на живите животни - със 7.1%, и на животинските продукти - с 13.0%. 
 
Индекси на цените на производител в селското стопанство по тримесечия
 
При живите животни НСИ посочва повишаване на цените на едрия рогат добитък с 9.2%, на овцете - с 5.7%, на козите - с 11.7%, и на домашните птици - с 16.3%. Поевтиняване се наблюдава единствено при свинете - с 2.4%. 
 
В сегмента на животинските продукти има увеличение на цените на кравето мляко със 17.3%, на кокошите яйца за консумация - с 24.7%, и на пчелния мед - с 1.8%. По-ниски са цените на овчето мляко - с 6.5%, и козето мляко - с 8.1%.
 
През третото тримесечие на 2017 г. спрямо 2016 г. увеличение е отбелязано в цените на фуражните култури - с 29.4%, и на картофите - с 5.9%. По-ниски са стойностите при зърнените култури - с 2.2%, техническите култури - с 6.3%, и плодовете - с 5.9%.
 
Цените се движат нагоре и в някои сектори на растениевъдството
 
През третото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на 2016 г. се наблюдава поскъпване при зърнените култури с 2.7%, пресните зеленчуци - с 19.0%, и на картофите - с 15.2%. 
 
Намаление е отчетено в цените на техническите култури - с 2.5%. 
 
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. по-високи са цените на меката пшеница - с 4.3%, ечемика - с 3.3%, соята - с 9.1%, лавандулата (зелена маса) - с 42.1%, оранжерийните домати - с 5.4%, доматите от открити площи - с 28.1%, салатите и марулите - с 13.1%, оранжерийните краставици и корнишони - с 10.0%, зрелия кромид лук - с 15.4%, пипера за прясна консумация - с 11.1%, фасула за зърно - с 5.7%, и десертното грозде - с 21.9%. 
 
Намаление се наблюдава при цените на царевицата за зърно - с 4.4%, неолющения ориз - с 15.2%, слънчогледа - с 11.2%, фуражния грах - с 19.1%, прасковите - с 15.3%, черешите - с 3.0%, и орехите с черупки - със 17.4%.
 
Индекси на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2017 година (проценти)
 
 
По-ниски са цените на меката пшеница - с 1.4%, ечемика - с 4.6%, овеса - с 16.7%, неолющения ориз - с 24.3%, слънчогледа - с 15.6%, фуражния грах - с 30.0%, фасула за зърно - с 8.6%, зеления градински грах - с 14.3%, прасковите - с 13.1%, черешите - с 32.5%, орехите с черупки - с 20.4%, и люцерната за сено - с 5.5%.
 
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2017 г. се запазва почти без изменение - с 0.1% над равнището на същото тримесечие на предходната година и с 0.1% по-нисък спрямо 2016 година. 
 
През третото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на 2016 г. се увеличават единствено цените на електроенергията и горивата - с 1.3%. По-ниски са цените на посевния и посадъчния материал - с 1.0%, минералните торове - с 0.6%, продуктите за растителна защита - с 0.9%, ветеринарномедицинските продукти - с 3.7%, и фуражите - с 0.9%.