Животновъдите ще получат de minimis в размер на около 7,5 млн. лв. Това стана ясно по време на заседание на Консултативния съвет по животновъдство.
 
 
Беше прието предложението на браншови асоциации изплащането на извънредната помощ за подкрепа на млекопроизводителите от 11,3 млн. да стартира своевременно, за да бъде получена още през август и да не се чака одобрението на подпомагането по de minimis. 
 
То ще бъде разгледано на следващо заседание на УС на Държавен фонд „Земеделие“, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Финансирането се извършва с цел да подпомогне стопаните за преодоляване на ценовите диспропорции в млечния сектор и да даде възможност за осигуряване на фуража за изхранване на животните.