Животновъдите вече могат да кандидатстват за подпомагане по схемата de minimis. Приемът на документи продължава до 27 октомври в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.
 
 
Одобреният финансов ресурс по схемата е в размер на 7 578 000 лв., а право на подпомагане имат всички регистрирани земеделци, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. 
 
Ставки:
 
- за земеделски стопани, отглеждащи 10 или повече млечни крави или биволици – 7 лв. за глава животно;
- за земеделски стопани, отглеждащи 5 или повече месодайни крави – 7 лв. за глава животно; 
- за земеделски стопани, отглеждащи 50 или повече овце-майки или кози-майки – 3,73 лв. за глава животно.
 
De minimis ще получат животновъди, които са заявили едри и дребни преживни животни по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки за директните плащания на Кампания 2017.
 
Крайният срок за изплащане на минималната държавна помощ е до 17 ноември 2017 г.