Сметките с тези делигирани бюджети по различните типове животни по схемите за обвързана подкрепа не излизат. Това коментират животновъди пред Фермер.БГ.
 
 
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов станаха ясни ставките по различните схеми, като единствено информация по схемата за млечни крави под селекционен контол и по схемата за обвързано подпомагане за биволи все още няма.
 
271,25 лв.  на животно за първите 250 (включително) допустими за подпомагане животни ще получат животновъди по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за 2017 г. 217,00 лв. на животно пък е ставката за над 250-тото допустимо за подпомагане животно по схемата.
 
Ставката по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за 2017 г. е в размер на 142,00 лв. на животно.
 
А определената ставка по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за 2017 г. е 254,00 лв.  на животно.
 
Размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5–9 животни) за 2017 г. е определен на 250 лева на животно. А ставката за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони  за 2017 г. (10– 49 животни) възлиза на 50,47 лв.  
 
 
Животновъдите изказаха притеснение, тъй като официалният бюджет за различните въдства по схемите за обвързано подпомагане все още не е публикуван. 
 
„Особено за месодайните крави под селекционен контрол. Индикативният бюджет от 3 млн и 250 хил. как стана на ставка от 271,25 лева на глава животно, след като общият брой на кравите под селекция е ясен?“, питат собственици на животни, участващи в схемите. 
 
Промените в директните субсидии по направлението обвързана подкрепа дойдоха с промяната в Наредба 3, която в момента е обжалвана и се чака решение на Върховния административен съд. Още през месец август 2016 г. бившният министър на земеделието и храните Десислава Танева представи промените по схемите, които влязоха в действие от тази година и ще продължат да бъдат в сила до 2020 г.
 
Схеми и бюджети за обвързана подкрепа 2017 г.:
 
- Обвързано подпомагане на млечни крави с бюджет 30 млн. лв. годишно. Субсидии получават стопанства с 10 до 250 млечни крави, които трябва да реализират до 1 500 кг/крава за планински райони или 2 000 кг/крава за равнинните.
 
- Обвързано подпомагане на месодайни крави и/или юници с бюджет 18,7 млн. лв. Субсидии ще получават ферми с 10 до 250 животни, ако докажат прираст поне 0,5 телета на крава.
 
- Обвързано подпомагане за биволи с бюджет 4,4 млн. лв.  На подпомагане подлежат стопани, отглеждащи 10 и повече женски биволи на възраст 18 месеца, ако реализират поне 700 кг мляко на животно годишно.
 
- Обвързано подпомагане на месодайни крави под селекционен контрол с бюджет 3,2 млн. лв.  Поне 20 месодайни крави под селекционен контрол от една порода, като ще се доказват поне 0,5 телета на допустимо за подпомагане животно.
 
- Обвързано подпомагане на млечни крави под селекционен контрол с бюджет 36,8 млн. лв. Изискването е поне  20 млечни крави под селекционен контрол от една порода и минимална реализация на мляко: - 4 хил. кг/крава, с изключение на автохтонните породи.
 
- Обвързано подпомагане на овце-майки и кози-майки под селекционен контрол с бюджет 24 млн. лв. Изискване за отглеждане 50 и повече овце-майки и/или 20 и повече кози- майки под селекционен контрол от една порода. Те ще доказват реализация на мляко поне 70 кг за допустимо животно, с изключение на месодайните и животните от автохтонните породи или поне 1 приплод на допустимо месодайно животно, с изключение на автохтонните породи.
 
По схемата не са допустими за подпомагане животни, които се подпомагат по схемата за преходната национална помощ.
 
- Обвързано подпомагане на овце-майки и кози-майки в планински райони с бюджет 3,2 млн. лв. Подпомагат се стопанства, отглеждащи от 10 до 49 овце- майки и/или кози-майки в животновъдни обекти, регистрирани в планински райони.
 
- Обвързано подпомагане на млечни крави в планински райони с бюджет 1,2 млн. лв. Схема за стопани, отглеждащи от 5 до 9 млечни крави в животновъдни обекти, регистрирани в планински райони.
 
Читатели на Фермер.БГ също коментираха:
 
„Нека се направи ревизия на плащанията и ставките. Колеги, предлагам да се обединим в тази насока, да се посъветваме с юрист и да се пише в ЕК да се направи одит“.
 
„Трябва задължително да се направи проверка на плащанията и животните, предлагам по обратния ред.  Всеки получил пари да изпрати уведомително писмо с номерата на УМ на допустимите животни в своето стопанство. Проверката да се осъществи от независим контролен орган, по възможност не български“.
 
„142 лв. нямат похарчване, май ще приключваме с животновъдството“.