Животновъди от различни краища на страната са притеснени от лошото време, което възпрепятства косенето на ливадите. Редица от тях се притесняват да не бъдат санкционирани, с претекст, че са лоши стопани, разказват фермери пред Фермер.БГ.
 
 
„Валежите ни пречат да прибираме сеното. Имаме притеснения, че от Държавен фонд „Земеделие“ могат да кажат, че не сме си окосили ливадите и сме лоши стопани, съответно да ни санкционират“, коментират животновъди от Търновско.
 
Земеделски стопани от Софийско си задават същите въпроси.
 
„Всеки ден вали и не само, че времето не ни позволява да влезем да изкосим, но на нас са ни нужни 3-4 дни без валежи, за да може сеното да се изкоси, после да изсъхне, после имаме събиране на откоси, после минава балопресата, която го събира и накрая тези бали трябва да се извозят. Във всеки един момент, ако завали, продукцията се съсипва. Има колеги, които се опитват да косят, но примерно пада дъжд, когато са го събрали на откоси – сеното почернява и не е годно за храна
 
Има и други колеги, които ползват ливадите само за очертаване. При тях има минимум една коситба, но животновъдите, които очакват да съберат сено и то да е за храна на животните, просто са длъжни да се съобразят с времето“, допълват фермери от района на София.
 
Срокът за косене на ливадите в планински райони е 15 август. В момента действа и стандарт, който изисква целогодишно ливадите да са 70 см, обясниха фермери.
 
Според редица от фермерите ситуацията преповтаря тази от 2014 г. Тогава, заради влошените климатични условия и след подадени сигнали от земеделски производители, както и след консултации със съответните компетентни органи, беше издадена заповед, с която срокът за косене на пасища, мери и ливади в планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони, беше удължен до 31 август 2014 г.
 
Животновъдите коментираха пред Фермер.БГ, че към момента не са сигнализирали за проблема.