Определиха размерът на средното годишно рентно плащане за землищата в област София-град. Стойностите за пасищата и мерите са завишени близо два пъти, спрямо предходната година. Получава се така, че животновъдите ще плащат повече от „специализираните“ производители на сено. Това каза за Фермер.БГ Стиляна Лантичева, животновъд от София. Заедно със семейството си, Латинчева се грижи за общо 30 животни и 500 дка земя - основно пасища.
 
 
Картината
Землищата в София-град са много разпръснати. Има зони, кои са производствени, това са равните части, в които се произвежда – Илиянци, Чепенци, Требич, Бенковски и др. Там рентата винаги е била по-висока, именно заради това, че накрая има краен продукт. 
Съществуват обаче и необлагодетелствани терайони – НР. Такива са Симеоново, Горна Баня, Суходол и др. 
 
Тази година, след заседание на Комисия, е решено средното рентно плащане за ниви да е в диапазона от 13 до 40 лв./дка. Като преобладаващите стойности са 30-40 лв./дка, с изключение на землища като Железница, Плана, Долни Пасарел, Иваняне, Банкя, Клисура, Мало Бучино, Мърчаево и Владая.
 
Проблемът
„Ние сме необлагодетелстван район, а при нас средното рентно плащане е същото като в Илиянци, например. Това е нелепо, защото нашите площи са НР. Един вид ние, животновъдите, ще плащаме толкова, колкото и там, където произвеждат нормалното си количество за културите. Определено е средно рентно плащане за ниви 40 лв. Миналата година за всяко едно населено място имаше различна цена, например за Горна Баня беше около 12 лв. Аз имам 86 дка ниви и получавам 300 кг ечемик, а в Илиянци на 200 дка, отново условно, получават около 500-600 кг ечемик/дка. Не можем да сме равни, няма как“, смята Латинчева.
 
Според нея обаче има и по-голям проблем.
 
„Освен това средното рентно плащане за ливадите е определено на 9 лв./дка, а пасищата - 13 лв./дка за всички землища в областта. Това означава, че животновъдите ще плащат повече от „специализираните“ производители на сено – тези, които само чакат субсидиите и нямат дори едно говедо. Отделно производителите ще плащат 40 лв./дка, а колегите, производители на сено 9 лв./дка.
Получава се така, че всички, които ще използват нивите, като ливади ще плащат по-малко, а това обикновено са хора, които взимат само субсидията“, категорична е Латинчева.
 
Годините назад
Размерът на средното годишно рентно плащане за всяка една стопанска година се определя, въз основа на данни, предоставени от съответната общинска служба по земеделие /ОСЗ/, за средната стойност на рентните вноски, изчислени на база на представените и регистрирани в ОСЗ вписани договори.
 
За стопанската 2015/2016 г. средното годишно рентно плащане за пасища, мери и ливади в Горна Баня е било 7 лв./дка, в Суходол - 8 лв./дка, в Симеоново - 4 лв./дка.
 
За стопанската 2017/2018 г. средното годишно рентно плащане за пасища, мери и ливади в Горна Баня е било 6 лв./дка, в Суходол – 5 лв./дка, а в Сименово – 6 лв./дка. 
 
За стопанската 2018/2019 г. средното годишно рентно плащане е фиксирано за всички землища – 9 лв./дка за ливади и 13 лв./дка за пасища и мери.