Изискването за отглеждане на 70% от референтния брой животни по схемата за преходна национална помощ за говеда и/или биволи, ще се счита за изпълнено, когато животните са в животновъден обект на името на кандидата. Това подчерта на семинар за директните плащания 2016 в рамките на БАТА Агро Симеон Кузманов, експерт в Дирекция Директни плащания и схеми за качество в Земеделското министерство.
 
Експертът обясни, че миналата година е имало случаи, при които животните, заявени по схемата, са собственост на кандидата, но домуват в обект, който не е на негово име. В този случай се счита, че не е изпълнено конкретното изискване за наличие на 70% от животните и няма да се получи подпомагане за тях.