Селскостопански животни, които се придвижват без официална идентификация, животни, пуснати извън животновъден обект без надзор и животни, чиито произход и здравен статус не може да бъде изяснен в рамките на 24 часа, ще подлежат на изключване от хранителната верига. Тези животни ще бъдат умъртвявани по хуманен начин и насочвани към екарисаж. Целта е да се стимулира регламентираното движение на животни. Това е една от промените, заложени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Промените бяха представени пред фермери и ветеринарни лекари във Велико Търново от Цвятко Александров, началник отдел "Здравеопазване на животните" в Българската агенция по безопасност на храните.
 
 
До сега според българския закон за ветеринарната дейност, който е в противоречие с европейските регламенти, такива животни отиваха за санитарно клане и оползотворяване на месото (например за социални домове), посочи експертът.
 
Александров допълни още, че спрямо регламент на Европейската комисия, лицензът за превозване на животни става 5-годишен, а не безсрочен, както е до сега, за да се отговори на изискванията за хуманно отношение към животните. 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!