Интересни са данните, които изнесе Евробарометър през декември на базата на свое проучване. Според 66% от гражданите на ЕС борбата с бедността в развиващите се страни следва да бъде един от основните приоритети на Европейския съюз. Седем от всеки десет души (69%) считат, че подпомагането на тези страни е също от полза и за ЕС, като облагодетелства неговите граждани. Това са някои от ключовите резултати от проучването на Евробарометър.

 

Въпреки икономическите трудности днес все повече граждани на ЕС са готови да плащат повече за хранителни аграрни стоки и продукти, като по този начин подкрепят развиващите се страни (48% от анкетираните, което представлява увеличение с 4 процентни пункта от 2012 г. насам). Значително увеличение на този процент се наблюдава в някои страни, които бяха сериозно засегнати от икономическата криза: Ирландия (47%, нарастване с 12 процентни пункта), Латвия (27%, нарастване с 8 процентни пункта) и Испания (нарастване със 7 процентни пункта).

 

Междувременно 83% от анкетираните смятат, че е важно да се помогне на хората в развиващите се страни, а 61 % са на мнение, че помощта следва да бъде увеличена. 53% от младите хора на възраст между 15 и 24 години са готови да плащат повече за стоки, ако това помага на развиващите се страни, в сравнение с 45% от анкетираните, които са на възраст 55 и повече години. Младите участници са по-склонни да смятат, че борбата с бедността в развиващите се страни следва да бъде един от основните приоритети както на ЕС, така и на националните им правителства.

 

Дискусиите са съсредоточени върху Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и необходимостта от силна европейска позиция относно глобалната бедност и устойчивото развитие след 2015 година.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!