Фирмата „Глобул вижън 2018“ ЕООД, която беше определена от Агенцията по храните за единствен доставчик на тестове за чума по дребните преживни животни, направи жест към властите, като сама се отказа от обществената поръчка на стойност 336 184 лв.
 
 
Това стана ясно от решението за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител, подписано от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев.
 
Премиерът Бойко Борисов разпореди спирането на обществената поръчка след публикации, че новорегистрирано дружество с 500 лв. капитал и предмет на дейност в областта на компютрите е определено за изпълнител без конкурентна процедура. Собственик е 28-годишният Никола Явахчов, служител на Центъра за градска мобилност в София.
 
„Ще проверя случая и ако са направили такъв заход ще анулирам конкурса и ще ги изгоня. Това мога да го обещая. Отговорът ми може да бъде получен до края на деня. Не искам всеки ден да се обясняваме на кого ли не за такива гадове”, заяви премиерът Бойко Борисов на 10 август. Същия ден след телефонен разговор с него д-р Дамян Илиев обяви пред журналисти, че прекратява обществената поръчка.
 
 
Това е направено на 14 август, благодарение на добрата воля на определения изпълнител „Глобул вижън 2018“,  който сам се е отказал от скандалната доставка.
 
„В срока за получаване на офертите, определен от възложителя, а именно 14.08.2018 г., 17:30 часа, не е получена нито една оферта, поради което процедурата се прекратява“, пише в решението на д-р Дамян Илиев, подписано също на 14 август.
 
Обществената поръчка беше обявена на 7 август с пряко договаряне и с предмет: „Доставка на диагностични ветеринарномедицински средства за чума по дребните преживни животни, за нуждите на НДНИВМИ, както следва: 1. ЕЛАЙЗА диагностичен кит за откриване на антитела срещу вируса на чума по дребните преживни животни, 2. ЕЛАЙЗА диагностичен кит за откриване на антиген на вируса на чума по дребните преживни животни, 3. Набор от китове за диагностика на чума по дребните преживни животни чрез метода на полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време" вписано в регистъра на обществените поръчки към АОП с ID 861613 по преписка с уникален № 02378-2018-0005“.
 
След телефонния разговор с премиера изпълнителният директор на БАБХ съобщи, че събраните около 8000 проби ще бъдат изследвани с помощта на лаборатории от страните партньори в Европейския съюз.